Om Pace

Projektet PACE (Proaktiv Omsorg for Ældre Borgere med Demens) vil udvikle metoder, så informationer fra forskellige teknologier forenes i et samlet system. Systemet skal på den måde kunne identificere ændrede rutiner, der peger mod en ændret helbredstilstand for den individuelle beboer.

Potentialet for både sundhedssektor og danske virksomheder, som arbejder med disse velfærdsteknologier, meget stort. Det er blevet vurderet, at den årlige omkostning ved demens i verden overstiger fem billioner danske kroner om året. Teknologi, der kan nedbringe det beløb ved eksempelvis at reducere hospitalsindlæggelser, har således et stort indtjeningspotentiale

PACEs ambition er at danne standard for fremtidens plejehjem. Derfor er det en vigtig del af projektet at sørge for vidensdeling til borgere, pårørende, personale og beslutningstagere, for at sikre at beslutninger om fremtidige investeringer tages på et oplyst grundlag.