Anvendte Teknologier

For at hjælpe beboerne har mange plejehjem installeret teknologiske hjælpemidler. For eksempel intelligente gulve hvor sensorer registrerer skridt og eventuelle fald, mobile sensorstave der opfanger bevægelser forskellige steder i boligen, samt registrering af brug af belysning. De data, som teknologierne opsamler, kan vise, hvis der sker noget usædvanligt. For eksempel kan fem toiletbesøg på en nat give formodning om urinvejsinfektion.

Pace projektet vil undersøge om teknologiske registreringer af adfærdsændringer hos demente borger på plejehjem kan forhindre indlæggelse. På nuværende tidspunkt kan de forskellige teknologier imidlertid ikke `tale´ sammen, og derfor får man et ufuldstændigt billede af borgeren. Men Paceprojektet vil samle teknologierne, og forsøge at udvikle et detaljeret billede, som tillader at usædvanlige adfærdsændringer bemærkes.